Hoppa till innehållet

Medlemsorganisationer.

Våra medlemsorganisationer stärker och vitaliserar byarörelsen på olika sätt. De var med och bildade organisationen genom kampanjen Hela Sverige ska leva 1987-1989. De verkar för en balans mellan stad och land och stödjer vårt arbete. Samarbete, utveckling  sker tillsammans med byarörelsen genom olika projekt, utbildnings- och erfarenhetsutbyten. I nuläget pågår ett arbete i organisationen för att ytterligare vitalisera samarbetet för goda villkor över hela landet.

 

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Peter Zetterman
08-613 50 00, fax 08-21 52 76
info[at]abf[dot]se

Bygdegårdarnas Riksförbund
Maria Anstett Andersson
08-440 51 90
maria[at]bygdegardarna[dot]se

Centerkvinnorna
Ingegerd Pettersson
08-617 38 00
info[at]ingegerd[dot]net

Centerns Ungdomsförbund, CUF
Märta Martin-Åkesson
08-617 38 00
marta.martin-akesson[at]centerpartiet[dot]se


Ekobanken
Annika Laurén
08-551 714 70, fax 08-551 749 90
annika[at]ekobanken[dot]se

Ekologiska Lantbrukarna
Gäverstad Gård
0155-21 74 79
kansliet[at]ekolantbruk[dot]se

Folkets Hus och Parker, Riksorganisationen
Birgitta Strömgren
08-452 25 10,  fax 08-452 25 05
birgitta.stromgren[at]fhp[dot]nu

Framtiden i Våra Händer
Kurt Gustafsson
070-201 63 62
kurt[at]lutadalen[dot]se

Föreningen Friteatern
Eva Janstad
070-543 3143
skattungbyn.friteatern[at]telia[dot]com

Global kunskap
Stefan Degerlund
070-621 52 22
stefan.degerlund[at]globalkunskap[dot]se

Föreningen Leader Närheten
Håkan Svenneling
070-88 23 998
hakan[at]narheten[dot]se


Hushållningssällskapens Förbund
Jesper Broberg
0702-29 98 78
jesper.broberg[at]hushallningssallskapet[dot]se

Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF
Karin Malmfjord
0951-140 32
karin.malmfjord[at]storuman[dot]se

JAK Medlemsbank
Sammy Almedal
0500-46 45 00, 0738-46 45 60
sammy.almedal[at]jak[dot]se

Jordbrukare - Ungdomens förbund, JUF
Ulla Henriksson-Nordqvist
0150-503 90, fax 0150-535 99
juf[at]juf[dot]se


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin
Eva Ronquist
08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
eva.ronquist[at]ksla[dot]se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Anders Karlsson
08-787 50 00
anders.karlsson[at]lrf[dot]se


Leader Mellansjölandet
Jan Holgersson
070-893 16 46
info[at]mellansjolandet[dot]se

Norrlandsförbundet
Kenneth Nilshem
kansli@norrland.info
060-61 80 60

Riksförbundet 4H
Patrik Fornedal
0150-503 80, fax 0150-535 99
patrik.fornedal[at]4h[dot]se

Riksföreningen Våra Gårdar
Thomas Olli
08-672 61 50, fax 672 61 59
thomas.olli[at]varagardar[dot]se

Riksidrottsförbundet, RF
Lena Holmestig
08-699 60 00
lena.holmestig[at]rf[dot]se

Småkommuner i Samverkan, SmåKom
Hilkka Eskelinen
073-708 73 80
hilkka.eskelinen[at]smakom[dot]se

Somaliska Riksförbundet i Sverige
Asha Ismail
08- 16 69 61, 070-978 41 65
ashacadar[at]live[dot]com

Sparbankernas Riksförbund
Kerstin Olby
08-684 206 22,  0705 499 044
kerstin.olby@sparbankerna.se

Stiftelsen Folkets Hubb
Mats Erixon
0240-361 40, 070-5521387
mex[at]kth[dot]se

Studiefrämjandet
Anna Maris
Box 2003, 281 02 Hässleholm
0451-140 91, 0722-52 05 29
anna.maris[at]studieframjandet[dot]se

Studieförbundet Vuxenskolan
Linus Olofsson
08-587 686 00
linus.olofsson[at]sv[dot]se

Svensk Vindkraftsförening
Ulla Hedman Andrén
076-716 05 50
ulla[at]svensk-vindkraft[dot]org

Svenska Fotbollförbundet
Krister Malmsten
08-735 09 00
krister.malmsten[at]svenskfotboll[dot]se

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Kerstin Andersson-Åhlin
08-545 494 50, fax 08-545 494 59
kerstin.andersson.ahlin[at]hemslojden[dot]org

Svenska Jägareförbundet
Christer Carlsson
0155-24 62 01
christer.carlsson[at]jagareforbundet[dot]se

Sveriges Hembygdsförbund, SHF
Jan Nordwall
08-34 55 11, Fax 08-34 74 74
jan.nordwall[at]hembygd[dot]se

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund   
Susanne Andersson
08-700 27 48, 070-233 12 30
susanne.andersson[at]s-kvinnor[dot]se

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU
Ellinor Eriksson
08-714 48 00, fax 08-714 95 08
ellinor.eriksson[at]ssu[dot]se

Sveriges Vattenkraftskommuneroch -regioner
Anders Wikström
070-313 36 37
anders.wikstrom48[at]gmail[dot]com

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
Samuel Engblom
08-782 91 42
samuel.engblom[at]tco[dot]se

Vi Unga
Joakim Stålåker
070-855 3068
josephine.bladh[at]viunga[dot]se

Winnet Sverige
c/o Britt-Marie Torstensson026-65 27 66
britt-marie.torstensson[at]nrckvinnor[dot]org