Den 1 juli 2016 övertog försäkringsbolaget Svedea ansvaret för vår byalagsförsäkring. Endast smärre ändringar av avtalsvillkoren har gjorts, men titta gärna på informationen på sidan med byalagsförsäk...