Hoppa till innehållet

Så här jobbar vi.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har två stora uppdrag som är beroende av varandra. Det ena uppdraget är att ”stärka lokalt” och det andra är att ”påverka nationellt”.

Stärka lokalt är grunden för vår verksamhet, att stärka våra medlemmar, alltså lokala utvecklingsgrupper, föreningar och andra som arbetar med lokal utveckling i sina bygder. Detta gör vi exempelvis genom att lyfta goda exempel, underlätta samverkan och kunskapsöverföring, stötta lokala projekt och driva nationella spjutspetsprojekt.

Påverka nationellt är viktigt för att kunna stärka lokalt. Vi vill synliggöra villkoren för landsbygden och vara en kommunikationskanal mellan våra medlemmar och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt  för oss att driva opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.

Läs mer om vårt uppdrag i vårt dokument Strategi 2017-2020.