Länsbygderådet i Örebro län

Länsbygderådet Örebro län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva (HSSL). Vår förening består av ca 140 Lokala UtvecklingsGrupper (LUG) dvs byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper som arbetar med helhetssyn, bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd. Läs vidare om vår verksamhet.

 

  Ditt Länsbygderåd finns även på Facebook, välkommen dit!

 

Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev:

 

Nyheter

Infobladet 2017:1 publicerat!

Läs bl a om vårt jubileum, årsmöte och Framtidsforum. Det digitala Infobladet hittar du på sidan Infobladet & Nyhetsbrev. Det riktiga i äkta papper kommer i er förenings kontaktpersons brevlåda ...

Landsbygdsutredningen 2017

På årsmötet 2017 hade vi besök av Håkan Svenneling, Landsbygdskommittén, som informerade om slutbetänkandet - För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och v...

LBR Örebro Årsmöte och 20 årsjubileum

Länsbygderådet Örebro län firade sitt 20-års jubileum i samband med årsmötet 1/4 på Järlegården norr om Örebro.Vid det konstituerande mötet 16/11 1996 så valdes Lasse Carlsson från Järle byalag till...

1/4 Årsmöte 2017 & 20-årsjubileum

Länsbygderådet Örebro län inbjuder till en minnesvärd eftermiddag och kväll. Vi börjar med formaliteterna på årsmötet, inspireras därefter av aktuella ämnen och föreläsare och avslutar med jubileumsak...

Framtidsforum 2017

Hur förverkligar vi det cirkulära samhället - en hållbar framtid i Örebro län? Det är temat för Framtidsforum 2017. Tillsammans med Region Örebro län arrangerar vi två dagar, heldag 25/3 och halvdag 2...

Byalagsförsäkringen gäller alla

Ni vet väl om att ni som byalag är försäkrade? Hela Sverige ska leva har ett försäkringsavtal med Svedea som inte kostar er en krona! - Idén med en gemensam försäkring har funnits länge. Det har näm...

Infobladet nr 3

Infobladet Nr 3 har skickats ut till postmottagare för våra bygdegrupper. Den finns också som pdf med följande rubriker: Hela Sverige ska levas höstmöte, Årets lokala grupp och Årets kommun 2016, Styr...

Hjälp oss utveckla vår grafiska profil

Hela Sverige ska leva är den samlande rösten för byarörelsen och landsbygden i Sverige. Nu vill vi förnya vår organisation och bidra till en förnyelse/nystart/tillspetsning av hela rörelsen. Vi behöve...

Infobladet nr. 2

Ett nytt nummer av din länstidning finns nu att läsa. Den innehåller bl a Länsbygderådet 20-års jubilerar, Rekordmånga aktiviteter under årets Framtidsvecka. Här hittar du Infobladet nr. 2

5/10 Naturens rättigheter - nu är det dax!

Vi lever i en tid av artutrotning och förstörelse av ekosystem. Behovet av nya förhållningssätt blir allt tydligare. Hur kan spelreglerna för vad som är tillåtet förändras?Pella Thiel berättar om ar...
Byalagsförsäkringen gäller alla
Infobladet nr 3
Hjälp oss utveckla vår grafiska profil
Infobladet nr. 2
5/10 Naturens rättigheter - nu är det dax!
1-9/10 Framtidsveckan i Örebro län
Inled hösten med Lokalekonomidagarna
Infobladet Nr 1-2016
Hållbar Regional Utvecklingsstrategi (RUS)?
2/4 Mat på bordet?

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS