Hållbar Framtid

FRAMTIDSVECKA 2017? Ja, det blir det – 30/9-8/10. Det är tillsammans vi gör det till ännu en succé!

Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbart samhälle och att skapa en stödjande struktur för detta. En arbetsgrupp fanns redan inom LBR för ”Hållbar framtid”, det är Lasse Carlsson, Anne Helgesson och Ewa Overmeer. Länsbygderådets arbetsgrupp utökades med flera aktörer; Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen Örebro län, Leader Mellansjölandet, Örebro kommun och Framtiden i våra händer. Vi bildade tillsammans ROS (Regional Omställning i Samverkan) - ett nätverk för samverkan till en stödjande struktur för ett hållbart Örebro län.

 

Vår intention är att bedriva verksamhet och genomföra gemensamma insatser som bedöms ha en strategisk betydelse för omställningen till hållbarhet, dvs som skapar hävstångs- och synergieffekter. ROS strävar efter att verksamheten ska fungera som katalysator för olika lär- och förändringsprocesser som bidrar till det hållbara framtidssamhället. Intentionerna med lärprocesserna är att de ska:

 • Underlätta mångfald, samtal och möten över gränser
  – allas styrkor behövs!
 • Möjliggöra nytänkande med hjälp av viktiga frågeställningar
  – svaren får växa fram!
 • Stärka mobilisering för och medskapande av framtiden
  – visionerna i centrum!
 • Frigöra handlingskraft, synergier och strategisk samverkan
  – varje steg gör skillnad!

 

Prenumerera på nyhetsbrevet Framtidsstafetten Örebro län, brevet om Hållbar framtid!

 

Välkommen du också att medskapa framtiden!!!

Filmen om länets omställningsprocess

Nu finns filmen "Storytelling- en hållbar framtid" tillgänglig på You Tube. Filmen beskriver den omställningsprocess som sker här i Örebro län, och ROS-samarbetet för att skapa en hållbar framtid. Filmare är Niclas Lindahl och Leader Bergslagen har finansierat den.

Se filmen här.

Framtidsforum 2015

Välkommen till en heldag för visioner & handlingskraft!Årets samtalsforum för att ställa om till hållbar utveckling i Örebro län! Lördag 28 februari kl 9.30-16.00.

Plats: Kvinnerstaskolans matsal, 10 km norr om Örebro. Vi diskuterar och planerar konkreta insatser under 2015 som behövs för att nå framtidens hållbara lokalsamhällen.
– Hur skapar vi möjligheter och resurser?
– Hur arbeta med lokal hållbarhetsplanering?
– Hur förverkliga blomstrande lokalekonomier?

Vi bjuder in alla er som vill diskutera visioner, konkreta insatser och samarbeten som stärker omställningen till ett hållbart län.

Länk till anmälningsformulär här
Inbjudan som pdf

Idémöte 20 jan 2015 - för en hållbar region

Länsbygderådet Örebro och ROS-nätverket bjöd in regionala organisationer till en kväll för att diskutera samarbeten och arbetsformer som kan stärka länets hållbarhetsarbete, inklusive en ny Framtidsvecka hösten 2015. Ett 20-tal personer samlades denna kväll och diskuterade. Anteckningar från mötet finns att läsa via länken nedan.

Plats: Föreningarnas hus, Örebro
Inbjudan idémöte 20 jan 2015
Anteckningar från mötet

Vi firar årets Framtidsvecka!

Årets Framtidsvecka (v 40 år 2014) är nu avslutad och vi kan nu summera denna breda manifestation med över 150 evenemang från norr till söder i Örebro län. Media har bevakat flitigt och skrivit om ett stort antal av dessa aktiviteter. Se artiklar, radioinslag och Tvärsnyttklipp på Framtidsportalen.se - den nylanserade webbportalen för länets hållbarhetsarbete.

Initiativtagarna till årets Framtidsvecka välkomnar alla medarrangörer till en trevlig kväll i firandets tecken. Tillsammans bjuder vi på glädjeämnen från årets Framtidsvecka, bjuds på ett smakprov från Teater Ruths revycirkus samt får höra hur Örebro kommun samt Örebro universitet arbetar för att lyfta hållbarhetsfrågorna.


Torsdagen den 6 november kl 18-ca 21.

Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A i Örebro.


FRAMTIDSVECKAN 2014!

27 sep-5 okt är det dags för den tredje Framtidsveckan i Örebro län! Framtidsveckan är en manifestation som skapar mötesplatser där lokal hållbar utveckling står i centrum och den är ett brett lokalt samarbetsprojekt med många aktörer som på eget initiativ ordnar arrangemang med ett omställningsperspektiv, som inger hopp och pekar ut nya vägar mot framtiden.

Har du något som du vill visa upp eller arrangera och låta andra inspireras av?  Det kan vara prova-på-aktiviteter, föredrag, studiebesök, seminarier, sopplunch, teater, musik, hantverk eller naturupplevelser. Många olika idéer är tänkbara – och viktiga! 

Ditt arrangemang lägger du in på Framtidsportalen.se som lanseras nu i höst.
Följ också gärna Framtidsveckan på FaceBook.

Delrapport av Framtidsstafetten, maj

Nu har vi, som en del av den årslånga Framtidsstafetten, genomfört åtta av de planerade dialogträffarna med lokala politiker i länet. Här kan du läsa sammanställningen  av det som gjorts hittills sen starten 2013 då ROS-nätverket bildades, samt några av höstens planerade aktiviteter.

Summering Framtidsstafetten maj 2014

Medarrangörernas tankar & reflektioner från utvärderingsträffen 27 maj 2014

 

Lokala politikerträffar

Framtidsstafetten. Under de två första veckorna i maj inbjuds representanter från de lokala partigrupperna in till en gemensam politikerdialog, öppen för allmänheten. Samtliga partier har fått åtta frågor kopplat till rubriken "Hur vill du att dina barns framtid ska se ut?". Dessa frågor ska besvaras både skriftligen i slutet av april samt muntligen vid en öppen träff i kommunen, dit allmänheten också är välkommen att delta. 

På dessa orter kommer politikerträffarna att genomföras:
6 maj - Församlingshemmet i Lindesberg kl 18.30
7 maj - Nora Stadshotell kl 18.30
8 maj - Karlskoga folkhögskola kl 18.30,
8 maj - Kumla bibliotek kl 18.30,  Inställt!
8 maj - Tegelbruket i Örebro kl 11.30.

13 maj - Servicehuset Linden i Askersund kl 18.30
14 maj - Kulturhuset i Örebro kl 18.30,
14 maj - Hällefors folkhögskola OBS! kl 18.00
15 maj - Åsens dagcentral i Hallsberg kl 18.30 


Affisch - lokala politikersamtal i länet.
Åtta heta frågor till de lokala partigrupperna

Framtidsstafetten & politikerträffar

Länsbygderådet har tillsammans med ett antal folkbildnings- och intresseorganisationer initierat till en "Framtidsstafett" i länet, för att på olika sätt lyfta upp hållbarhetsfrågorna under valåret. Som ett led i detta har samtliga lokala politiska partigrupper under mars månad fått åtta "heta" frågor att besvara skriftligen. Nedan kan du se frågorna som gått ut till de lokala politiska partigrupperna i länet.

Under första halvan av maj månad bjuds de lokala partigrupperna in till en gemensam politikerdialog i kommunen, öppen för allmänheten. Datum för dessa publiceras inom kort. 

Åtta heta frågor till  lokala politikergrupper
Följebrev Framtidsstafetten & politikerträffar

Presentationen ROS-arbetet kring "Hållbar framtid", på LBRs årsmöte 2014

Kreativa samtal kring hjärtefrågor

Den 23 februari medverkade drygt 40 personer i i den medskapande mötesformen "Öppet forum" på Kvinnerstaskolan. Tillsammans lyfte vi fram 16 hjärtefrågor som alla hade att göra med temat: Att välja en hållbar framtid, en attraktiv landsbygd och lokal utveckling. Det kom fram flera perspektiv på frågan om hur vi gör hållbarhet och omställning till en lokal och regional prioritering. 

I dokumentationen från dagen kan man läsa mer om de hjärtefrågor som samtalades kring, och annat som diskuterades. Bland annat kan man läsa om de tre frågor som fick flest prickar i den prioriteringsprocess som gruppen gjorde i slutet av dagen:

 • Hur skapar vi samarbete kring hållbar landsbygd med bönder (kött, mjölk, grönsaker)? Var ska vi mötas?
 • Cirkulär ekonomi (för att stärka lokalsamhället). Vad är det? Hur förklara? Hur når vi ut? 
 • Framtidsstafetten och politikerträffar (med dialog kring omställningsfrågor). Vem gör vad och varför?

Du kan också se tankespåren (sammanfattningen) för de åtta gemensamma teman som alla frågeställningar tycks ha kretsat omkring. Dessutom finns intervjuer med två av deltagare från dagen.

Dokumentation från Öppet forum i Kvinnersta 23 feb 2014
Tankespår efter Öppet forum i Kvinnersta 23 feb 2014

Ny projektledare

Ny projektledare för Hållbar framtid är Ankie Rauséus.

Ankie nås på 070-28 07 466 eller på ankie.rauseus[at]telia[dot]com

Öppet forum 23/2 kring "Hållbar framtid, attraktiva bygder & lokal utveckling"

Välkommen till en inspirerande dag med samtal kring hur vi tillsammans skapar en Hållbar framtid i Örebro län.

Tillsammans skapar vi samarbeten och partnerskap för en hållbar framtidsutveckling i Örebro läns bygder, föreningar och företag!

 • Hur gör vi hållbar utveckling till en prioriterad fråga lokalt och regionalt?
 • Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för dig?


När? Söndag 23 februari 2014, kl 9.30- 16.00
Plats: Kvinnerstaskolans matsal, avfart från Rv 50, strax norr om Örebro.


Anmälan sker via denna länkVarmt välkommen!

 

Målgrupp: "eldsjälar", föreningar, folkbildare, byalag, omställningsgrupper, företagare, politiker, tjänstemän.

Arrangörer: Länsbygderådet Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen, Leader Mellansjölandet m fl.

 

ROS - ett nätverk för Regional OmStällning till ett Hållbart Örebro län

Samtal mellan ROS-gruppen och Anders Persson från Söderhamn. Han är folkbildare och initiativtagare av Framtidsveckan i bl a Hälsingland.

Länsbygderådet i Örebro län tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur för detta. Vi bildade en lokal arbetsgrupp inom LBR och tog kontakt med folkbildningen, Jane Karlsson på Örebro läns bildningsförbund. I maj 2013 bjöd vi gemensamt in till en workshop. Mötet genomfördes och bl.a formulerades en idé om ett flerårigt projekt som startas upp via en förstudie. 

LBR´s arbetsgrupp utökades med flera aktörer och vi bildade ROS - Regional OmStällning - "en arbetsgrupp/nätverk för samverkan till en stödjande struktur till ett hållbart Örebro län". Våra respektive organisationer har sedan mötts 8 ggr under hösten 2013. I slutet av januari 2014 anställdes en projektledare, Ankie Rauséus, på 80% för att arbeta med en förstudie fram till sommaren 2014.
Ankie nås på e-post:  ankie.rauseus[at]telia[dot]com, mobil: 070-28 07 466.

Så här vill ROS-gruppen jobba vidare:

 • Genomföra en förstudie enligt projektförslaget "Regional omställning på lokal nivå, del 1" Huvuddelar där är inventering, metodbeskrivning, nätverksbyggande och strukturbyggande.
 • Stödja och stimulera folkbildningen att göra ett kompetenslyft kring hållbarhetsfrågorna - skapa forskarcirklar.
 • Samla olika aktörer till mötesplatser både regionalt som lokalt för att visa på kompetens, engagemang och ge information och inspiration till lokala och kommunala aktörer att arbeta med lokala omställningsplaner.
 • Skapa en "framtidsstafett" med aktiviteter och arrangemang som syftar till en framtidsvecka i höst som manifesterar länet som aktivt, attraktivt och framsynt med miljömål inom räckhåll.
 • Stärka en levande landsbygd som producerar nära konsumenterna i tätorten och att marknaden förtydligas.
 • Utveckla "lokala mötesplatser på nätet" med interaktivitet som stöder aktiviteterna. 
 • Involvera media på olika sätt, så de görs delaktiga i processen och uppmuntras i kompetensspridandet.
 • Medvetandegöra politik och opinion för en hållbar framtid med strategiska mål och styrmedel. Här syftar vi också på landsbygds- och strukturfondsprogram som skall implementeras under 2014.

Hållbar framtid, attraktiva bygder & lokal utveckling

Välkommen till Öppet forum & inspirationsdag kring hur vi tillsammans skapar en Hållbar framtid i Örebro län.

Tillsammans skapar vi samarbete och partnerskap för en hållbar framtidsutveckling i Örebro läns bygder, föreningar och företag!

Låter det här intressant? Läs mer under länken här hur du anmäler dig.

Omställning i länet

I Länsbygderådet har vi utvecklat en strategi där målet är ge LUG (Lokal Utvecklings Grupp) bästa förutsättningar att agera för lokal omställning och hållbara bygder genom att:

 Initiera, medvetandegöra och starta processer både för inre och yttre omställning

 Identifiera resurspersoner, lokal engagemang och kompetens

 Lokala möten med LUG, Kommunbygderåd och kommunala företrädare

 Samverkan med Leader Bergslagen (och andra Leader områden om intresse finns)

 Planera studiebesök, t ex Sol&vindkullen i Katrineholm, Solel i Sala Heby

 Ta kontakt med förskolor och skolor

 Ta kontakt med regionens offentliga företrädare för hållbar utveckling

 Samverka med universitetet, studieförbund, föreningar och företag inom området

 Medverka på andras arrangemang och var proaktiv på möten och i remissarbete

 Medverka till att konkreta omställningsplaner upprättas och infogas i planeringen

Omställning Sverige - vad menas med det?

Omställning handlar om att gradvis anpassa vårt samhälle, livsstil och kultur så att vi står förberedda och klarar oss när oljan och andra resurser tryter och klimatförändringen försvårar livet över större delar av världen, inklusive vår egen. De flesta av oss har redan börjat; vi försöker dra ner på olja- och elförbrukning, kanske skaffar solceller, handlar mer närodlat och second-hand, sopsorterar och komposterar. De som har möjlighet att odla gör det mer och mer. Omställning handlar även om inre omställning, kan vi minska stressen och bli mer nöjda i nuet? Kort sagt; vi motverkar slösa, slit & släng och ”nånannanismen”.

Hela Sverige ska leva är värdorganisation för Omställning Sverige, den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. Ett nätverk som sprider sig runt om i världen med engagerad optimism.

Dokument från konferensen Osårbara?

Ewa Overmeer från Länsbygderådets styrelse har deltagit i en intressant konferens "Osårbara? om kommunernas roll för en hållbar framtid". Konferensen ägde rum i Eskilstuna och över 120 personer deltog från 27 olika kommuner och 31 olika organisationer.

Klicka på länken nedan för att komma till presentationen från konferensen.

http://eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Miljo/Osarbara-Anmalan-till-konferens/

Transitionfilm

DVD - Transition 2.0

In Transition 2.0 är en inspirerande neddykning i omställningsrörelsens mångfald. Den visar berättelser från hela världen. Du kommer att höra om samhällen som odlar mat vid tunnelbanan, startar en digital valuta och inrättar egna solenergibolag. Omställning är en idé som spridits som ett virus, ett socialt experiment som handlar om att bemöta osäkra tider med lösningar och optimism.


Som medlem får du kostnadsfritt låna filmen el köpa den till reducerat pris; 100 kr. Kontakta länsbygderådets kansli på 0585-501 60 eller anette.lbrorebro[at]helasverige[dot]se

Boken Sverige ställer om

Sverige ställer om - metod och inspiration för omställningsinitiativ
Omställningsrörelsen vill bygga ett hållbart samhälle genom att mobilisera lokalt och ta initiativ till gemensamma lösningar i närområdet. Här finns konkreta tips på hur man kan starta ett omställningsinitiativ. Dessutom finns inspiration från de många initiativ som redan är igång i landet. Sverige ställer om!

Som medlem får du köpa boken för 50 kr (ord pris 160kr). Kontakta länsbygderådets kansli på 0585-501 60 eller anette.lbrorebro[at]helasverige[dot]se

Omställningsrörelsens fem ben

Det behövs en ny folkrörelse som tar framtidens utmaningar och oro på allvar. En folkrörelse där människor går samman för att diskutera energi och peak oil, ekologi och miljöfrågor, ekonomi och tillväxten samt vår egen inre omställningsresa.

 

 • Peak oil och konsekvenserna av brist på energi.
 • Tillväxt- och skuldekonomins negativa effekter för samhället.
 • Miljö- och klimateffekter av vår produktion och konsumtion.
 • Vår egen mentala omställning, den inre resan.
 • Att tillsammans med andra göra något konkret och bestående för att möta samhällsförändringar.

 

En Mötesplats

www.transitionsweden.se kan peroner som är verksamma inom rörelsen utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Här har varje lokalt omställningsalternativ en egen sida. Idag är drygt 2000 personer och ca 90 grupper registrerade på hemsidan.

Läs mer på hemsidan där kan du även ladda ner "Ställ om Sverige" skriften. Du kan även gå med i eller starta en lokal omställningsgrupp!

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS