Välkommen till Hela Sverige ska leva Östergötland!

Foto: Hedda Jansson

Sköna höstdagar!

 

 

Nyheter

Nyhetsbrev juni 2017

Läs om senaste nytt inom HSSL Östergötland!http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/LBR/Oestergoetland/Nyhetsbrev/HSSLOE_Nyhetsbrev_juni_17_ver4.pdf

Sök projektmedel hos Länsstyrelsen Östergötland!

Har ni idéer som kan utveckla den regionala tillväxten? Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga ut...

Sverige - ett delat land

Kan landsbygdskommitténs 75 förslag hela landet? Ska HELA Östergötland leva? Dessa var två frågor som Po Tidholm, skapare av tv-serien Resten av Sverige talade om den 10 april i Missionskyrkan i Linkö...

Årsmöte i Askeby

Hela Sverige Ska Leva Östergötland höll årsmöte i Askeby församlingshem den 23 april. Ladda ned mötesprotokollet här: http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/LBR/Oestergoetland/Pdf-filer/Proto...

Hjälp oss utveckla vår grafiska profil!

Hela Sverige ska leva är den samlande rösten för byarörelsen och landsbygden i Sverige. Nu vill vi förnya vår organisation och bidra till en förnyelse/nystart/tillspetsning av hela rörelsen. Vi behöve...

Framtidens kollektivtrafik på landsbygden

Framtidens kollektivtrafik på landsbygdenÖppet möte 18 november 2016 kl. 13.30-15.30 Missionskyrkan, Drottninggatan 22, LinköpingHur ska framtidens kollektivtrafik organiseras och fungera på lands...

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Hela Sverige ska leva Östergötland   Läs på länk under Läs mer

Hantera olika intressen och perspektiv

Ett alltid aktuellt ämne. Hur kan vi förebygga att motsättningar och olika intressen inte blir till en konflikt. Vad kan vi på vägen göra för att förhindra att det uppstår ett läge där konflikten är e...

Positivt beslut från Sommenbygd

Sommenbygd beslutat att från och med 2015-10-14 kan man söka utvecklingsmedel igen! Pengarna kommer beviljas utifrån den plan man arbetat fram för området. Det kommer röra sig om max 40 000 kr (samt l...

Debattartikel

Vi har den största flyktingströmmen i världen sedan andra världskriget, 16 miljoner befinner sig på flykt enligt UNHCR (2014). De allra flesta befinner sig inom landet eller i de närmaste grannländern...
Framtidens kollektivtrafik på landsbygden
Nyhetsbrev
Hantera olika intressen och perspektiv
Positivt beslut från Sommenbygd
Debattartikel
Möjligheternas landsbygd
Studieresa på solcellsparken Egen El
Nytt Nyhetsbrev
Just här är det möjligt- en idébank
Debattartikel rörande avslag av leaderområden

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS