Den 17 och 18 september fanns de fyra Länsbygderåden från Västra Götaland med på mässan på Tånga Hed i Vårgårda när Hembygdens År firades. Många besökte oss i vår monter och flera landsbygdsfrågor kom upp till diskussion. Vi vill tacka alla som tog sig tid att prata med oss, det var roligt att träffa er! :-)

Tina (Fyrbodal), Mette (Göteborgsregionen) och Hasse (Skaraborg)