Välkommen på nätverksträff för näringslivs- och landsbygdsutvecklare!

Västra Götalandsregionen bjuden in till träffar om Det Regionala Serviceprogrammet för gles- och landsbygd i Västra Götaland 2014-2018. Träffarna hålls på tre ställen i Skaraborg och passa gärna på att lyssna på inspirerande föredrag och diskussioner på temat Nya möjligheter för service på Landsbygden och Staden!

Läs mer här!