Länsbygderådet Skaraborg bildades i slutet av 1990. Under 2008 bytte vi namn till Hela Sverige ska leva, Skaraborg för att lättare bli sammankopplade med riksorganisationen. Vi samarbetar främst med lokala utvecklingsgrupper men även med kommuner och organisationer som är viktiga att ha med i allt utvecklingsarbete. Vi är politiskt och religiöst obundna.

 

Vår verksamhetsidé är att arbetet ska komma ur ett underifrånperspektiv och att allt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för ett hållbart samhälle.

 

Vi vill stödja lokal utveckling och stimulera lokal samverkan. Vi är opinionsbildare och påverkar politiskt i viktiga landsbygdsfrågor som t.ex. drivmedel på landsbygden och postens kassahantering.

 

Inom Västra Götaland har vi samarbete med övriga länsbygderåd, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen, för att samordna gemensamma frågor.

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS