Hoppa till innehållet

SÖRMLAND

Vår främsta uppgift i Hela Sverige ska leva Sörmland är att främja landsbygdsutvecklingen, och det gör vi med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det viktigaste vi kan göra är att stödja alla de lokala krafter som redan gör så mycket för sina bygder och medmänniskor genom sitt arbete.Vi skapar bättre förutsättningar för hela bygderörelsen genom att pussla samman alla de lösa bitarna, så att de skapar en helhet. Vi stödjer de lokala bygdegrupperna när de behöver mer kunskap eller stöttning för att kunna genomföra sina visioner. Vi kan bidra med erfarenhet och tipsa om ideer och exempel från liknande objekt/projekt, vi kan hjälpa till med kontakter, samordna, hålla seminarier och kurser - helt enkelt vara ett bra bollplank

Nyheter


Våra sociala media