Nästa styrelsemöte i Länsbygderådet är 3 maj kl 18.30 i Flen.