Vi finns också på Facebook

Nyheter

Hela Sverige skall leva, vår Jämställdhetsstrategi 2016

Tag del av föreningens jämställdhets strategi 

Stockholm planerar

När styrelsen för Länsbygderådet HSSL Stockholms län samlas till planeringsdag 26 augusti 2017 är vi två färre. Inger Hedman och Lotta Johansson har avsagt sig uppdraget.På dagordningen står nu disk...

Årsmöte

Länsbygderådets årsmöte 2017 hölls 26 april i Fisksätra FH.Vald styrelse:Ordförande Jan Runfors, Ordförande Lotta johanssonKassör Per IsraelssonSekreterare Marianne NordLarissa Godlewski...

Lokal Ekonomidagar 23-24 februari

Den 23-24 februari 2017 arrangerar HSSL Stockholm och Uppsala lokalekonomidagar på Sigtunastiftelsen i Sigtuna.Under dagarna fokuserar på följande teman:Mikrofonder och bygdekonton: Uppbyggna...

Hjälp oss utveckla vår grafiska profil! Jan. 2017

Hela Sverige ska leva är den samlande rösten för byarörelsen och landsbygden i Sverige. Nu vill vi förnya vår organisation och bidra till en förnyelse/nystart/tillspetsning av hela rörelsen. Vi behöve...

Dags för höstmöte 19 Nov 2016

I en föränderlig tid där vi som föreningar får allt större roll vill vi träffas och prata om vad vi kan göra för varandra och tillsammans.Vilka är medlemmarna i Hela Sverige ska leva Länsbygderådet ...

’Hela Sverige ska leva’ kallar!

HSS ha synpunkter från alla medlemmar i alla Länsbygderåd på vad som ska vara prioriterade frågor 2017 - 2019"Under 2016 ska vi gemensamt välja de frågor som Hela Sverige ska leva ska prioriter...

Årets sista nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet - sista för i år! Läs mer här

Program höstmötet 14 november

·         Vad händer med samlingslokalerna? ·         "Varför ett Grannskapskontor i Hökarängen", Louise Modig Hall fr...

Höstmöte 14 november 2015

Dags för höstmöte - lördag 14 november på Jakobsbergs gård i Skärholmen - boka i kalendern redan nu!På agendan; ny strukturfondsperiod inom EU, Leader Stockholmsbygd igång, vad händer på Överenskomm...
Dags för höstmöte 19 Nov 2016
’Hela Sverige ska leva’ kallar!
Årets sista nyhetsbrev!
Program höstmötet 14 november
Höstmöte 14 november 2015
Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter
Leader Stockholmsbygd ett av 48 nya leaderområden!
Kallelse årsmöte 2015
Årsmöte 2015
Stockholms län behöver kultursamverkan!

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS