HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄN!

SENASTE NYTT

Årets lokala utvecklingsgrupp 2017

Till 2017 års lokala utvecklingsgrupp i Uppsala Län har valts Fjärdhundraland ekonomisk förening med motiveringen: För sitt arbete med att utveckla besöksnäring och skapa nya samarbeten. Det har skapa...

Är ni 2017 års lokala utvecklingsgrupp i Uppsala län?

Hela Sverige ska leva Uppsala län utlyser åter tävlingen om vilken utvecklingsgrupp/bygdegrupp som ska bli årets lokala utvecklingsgrupp i Uppsala län 2017.2016 års lokala utvecklingsgrupp i lä...

Nyhetsbrev (uppdateras!)

Första infobrevet för året - läs här!Andra infobrevet för året - läs här!Tredje infobrevet för året - läs här!

Ny styrelse HSSL Uppsala län!

HSSL Uppsala län höll årsmöte 26 mars 2017 och valde bland annat en ny styrelse. Likt riksorganisationen har nu länsbygderådet två ordförande, en kvinna och en man. Här hittar du den nya styrelsen!

Årsmöte!!!

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län, kallar härmed till årsmöte. Medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna! Tid: Söndagen den 26 mars kl. 14.00. Plats: Tegelsmora hembygd...

Nu bjuder vi in till Lokalekonomidagarna på Sigtunastiftelsen den 23-24 februari!

Spännande inspirationskonferens du inte vill missa! Lokalekonomidagarna den 23-24 februari 2017 (lunch-till-lunch) på Sigtunastiftelsen. Mikrofonder och bygdekonton: Uppbyggnad, hur det fungerar, ...

GRATTIS TILL ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN!

Till 2016 års bästa lokala utvecklingsgrupp i Uppsala län utsågs Utveckla Örbyhus Tobo Vendel. Motivering: "En ganska ung förening som på mycket kort tid lyckats skapa dialog mellan bygd...

Lokalt ledd utveckling, landsbygdsprogram och strukturfonder

På en nätverksträff om Lokalt ledd utveckling den 8 april informerade Jordbruksverket om de riktlinjer som finns fastställda inför arbetet med strategiskrivning och bildande av nya utvecklingsområden....

FÖLJ MED TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN!

Landsbygdsriksdagen i Gävleborg 2014 Den trettonde svenska Landsbygdsriksdagen kommer att hållas bara dagar innan EU-valet, och några få månader innan de svenska valen. Det betyder att de som arbeta...

SIGNERINGSCEREMONI FÖR LÖK I UPPSALA

105 personer deltog på signeringsceremonin den 25 november på Uppsala Konsert & Kongress, där Uppsala kommuns kommunalråd Ebba Busch Thor tillsammans med 44 föreningar i kommunen signerade de...
Nu bjuder vi in till Lokalekonomidagarna på Sigtunastiftelsen den 23-24 februari!
GRATTIS TILL ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN!
Lokalt ledd utveckling, landsbygdsprogram och strukturfonder
FÖLJ MED TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN!
SIGNERINGSCEREMONI FÖR LÖK I UPPSALA
HISTORISKT PROJEKT I HEBY
HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄNS HÖSTMÖTE
RAMHÄLL BLEV ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN!
FÖRENINGSLYFTET

Länsbygderådet

Hela Sverige Ska Leva - Uppsala län

Hela Sverige ska leva!

- en länsavdelning inom Hela Sverige ska leva!

 

Runt om i Sverige finns ca 5000 lokala utvecklingsgrupper. De har alla olika namn, som byalag, samhällsföreningar eller intresseföreningar. Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa grupper och för ett fyrtiotal organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar.

 

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län är en länsorganisation inom Hela Sverige ska leva, och arbetar lokalt i Uppsala län med samma mål som riksorganisationen.

Hela Uppsala län ska leva!KANSLIETS ÖPPETTIDER

Hela Sverige ska leva - Uppsala läns kansli finns i Stavby och du är alltid välkommen att besöka oss. Men maila eller ring först så att vi säkert är där, telefon 070 299 42 22 eller info[at]lbruppsala[dot]se

HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄN PÅ FACEBOOK

Årsmöte 2017!

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län, kallar härmed till årsmöte. Medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna!
Söndagen den 26 mars kl. 14.00.
Tegelsmora hembygdsgård, Tierps kommun, se hemsida för karta www.tegelsmora.se Föranmälan: Senast söndagen den 24 mars till info[at]lbruppsala[dot]se eller 070-299 42 22. Vi bjuder på soppa med macka.

Alla handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan under rubriken årsmöte!
Här hittar ni kallelse och dagordning.

Medlem som önskar få ärende upptaget på mötet, anmäler detta skriftligen till info@lbruppsala.se eller till Hela Sverige ska leva - Uppsala län, Stavby 110, 74794 Alunda senast 2 veckor innan årsmötet, dvs. söndagen den 12 mars.

Varmt välkomna!
Styrelsen

 

 

 

 

 

LOKALEKONOMIDAGARNA 2017

 

Spännande inspirationskonferens du inte vill missa!

Varmt välkomna till Lokalekonomidagarna - en arena för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi!

 

Lokalekonomidagarna den 23-24 februari 2017 (lunch-till-lunch) på Sigtunastiftelsen

 

Vi har samlat kunniga föreläsare för att ge deltagarna kunskap om tre aktuella temaområden:

 • Mikrofonder
  Uppbyggnad, hur det fungerar, nationellt och regionalt, framtid, europeiskt perspektiv, komplement till mikrofonder, kommunala stödsparprojekt mm.
  Dessutom info från Ekobanken och JAK medlemsbank, samt info om vad som händer i vårt område just nu.

 • Mångfald och lokal ekonomi
  Hur mikrofonder och social ekonomi kan vara av betydelse för utlandsfödda med entreprenörsanda med sej från sina hemländer, samt idéburna exempel.
  Möjligheter för utlandsfödda att vara företagare på svensk landsbygd.

 • Den sociala ekonomins entreprenörskap
  Bas/värdegrund, olika typer av företagande, samarbeten, mm.
  Lokalekonomiska analyser som instrument för hållbar lokal utveckling.
  Vi tar upp såväl social ekonomi och sociala företag som lokalekonomiska analyser som instrument för hållbar lokal utveckling, samt bygdekonton, bygdebolag och lokala servicecentra ingår.
  Dessutom info från SCB, samt goda exempel från närområdet.

Gott om tid avsatt för diskussioner, mingel/speeddejting, nätverkande och gemenskap, samt rundvandring, rekreation och eftertanke på vackra Sigtunastiftelsen - "en plats för gränsöverskridande möten!"

 

 

Läs inbjudan här!

Läs program här!

Läs mer om Lokalekonimidagarna här!

Hitta till Sigtunastiftelsen!

 

 

 

 

Denna hemsida är senast uppdaterad 2017-02-20

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS