HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄN!

Länsbygderådet

Hela Sverige Ska Leva - Uppsala län

- en länsavdelning inom Hela Sverige ska leva!

 

Runt om i Sverige finns ca 5000 lokala utvecklingsgrupper. De har alla olika namn, som byalag, samhällsföreningar eller intresseföreningar. Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa grupper och för ett fyrtiotal organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar.

 

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län är en länsorganisation inom Hela Sverige ska leva, och arbetar lokalt i Uppsala län med samma mål som riksorganisationen.

Hela Sverige ska leva!

Hela Uppsala län ska leva!KANSLIETS ÖPPETTIDER

 HSsl - Uppsala läns kansli i Stavby är oftast bemannat följande tider:

  • Helgfria tisdagar kl 10.00-13.00.
  • Helgfria torsdagar kl 10.00-13.00.

Det går alltid att nå oss på info[at]lbruppsala[dot]se.

 

 

HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄN PÅ FACEBOOK

 

 

ÅRSMÖTE 2016

 

Hela Sverige ska leva - Uppsala län kallar härmed till årsmöte.

Medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna!

 

Tid: Söndagen den 20 mars kl 14.00.

Plats: Societetshuset Källör i Östhammar.

Föranmälan: Senast söndagen den 13 mars till info[at]lbruppsala[dot]se eller 070-2994222.

 

Vi bjuder på fika med macka.

 

Alla handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut på denna hemsidan.

 

Medlem som önskar få ärende upptaget på mötet, anmäler detta skriftligen via e-post eller till Hela Sverige ska leva - Uppsala län, Stavby 110, 74794 Alunda senast 2 veckor innan årsmötet, dvs söndagen den 6 mars.

 

Förslag på styrelse och andra funktioner anmäls till valberedningens Bernt Sahlberg via e-post eller telefon 070-7883686 senast 2 veckor innan årsmötet, dvs söndagen den 6 mars. 

 

 

 

Denna hemsida är senast uppdaterad 2016-02-11