Hoppa till innehållet

VÄSTERBOTTEN

Vårt främsta mål är att främja utvecklingen av landsbygden i vår region. Vi vill arbeta för ökad tillväxt på landsbygden. Fler micro- och småföretag, fler inflyttare och fler återvändare är resultat som vi eftersträvar.Vi vill också lyfta landsbygdens specifika utmaningar och möjligheter till diskussion och debatt. Detta gör vi t ex tillsammans med lokala byautvecklingsråd och våra medlemsorganisationer. Vi samarbetar också med andra regionala och nationella aktörer som har landsbygdsutveckling på sin agenda.

Nyheter


Våra sociala media