Hoppa till innehållet

X-ing Gävleborg

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg är en sammanslutning av, i nuläget, ca 320 lokala utvecklingsgrupper i Gävleborgs län. X-ing är länets utvecklingsgrupper i förening, ett nätverk för samverkan, en organisation med den lokala känslan för bygden. X-ings huvuduppgift som länsbygderåd är att verka i riksorganisationen Hela Sverige ska levas anda och utgöra den regionala stödformen för de lokala utvecklingsgrupperna.

Nyheter


Våra sociala media