Hela Sverige
Nyheter19 september, 2022

Information från Karlskrona Kommunbygderåd

Karlskrona kommunbygderåd har bjudit in till en politikerhearing den 10 augusti 2022 i Föreningarnas Hus i Fridlevstad. Ca 40 personer deltog och debatten blev bitvis livlig. Till denna information bifogas anteckningar från hearingen så ni alla kan få veta en del av vad som sagts.

Läs mer här:

Medlemsinfo KKBR 220806

Ant från politikerhearng augusti 2022