Hela Sverige
Nyheter28 november, 2022

Karlskrona Kommunbygderåd

Information till medlemmarna i Karlskrona Kommunbygderåd
Karlskrona kommunbygderåd har haft styrelsemöte den1 november 2022.
På agendan fanns följande
– Cykelstrategi. Det finns en arbetsgrupp inom Region Blekinge, där samtliga kommuner ingår, som diskuterar cykelstrategi för länet. KKBR kommer att bjuda in Karlskrona kommuns representant Anders Norén till nästa möte. Fortsatt rapportering om vad som är på gång kommer.
– Expo 25 Karlskronas stora satsning på en bomässa 2025. Det har varit mycket tyst om vad som händer och KKBR:s medverkan. Frågan kommer att lyftas vid nästa landsbygds- och skärgårdsråd med landsbygdsutvecklaren.
– Ny politisk ledning i Karlskrona kommun. När alla platser har blivit besatta på den politiska arenan kommer KKBR att bjuda in sig till en träff med kommunalråden för att diskutera landsbygdsfrågor. Redan nu har några frågetecken dykt upp som t ex
* Varför skiljer man på skärgård och landsbygd
* Hur blir fördelningen näringsliv – turism
* Uppdelningen mellan mjuka frågor som t ex socialtjänst – äldreomsorg
* Vad händer med den strategiska landsbygdsgruppen
KKBR har all anledning att återkomma i frågorna.

Hela Sverige Blekinge har haft extra allmänt möte i anledning av reviderade stadgar. I samband med mötet informerade avdelningsdirektör Doris Nicht från Länsstyrelsen om säkerhet och skydd i kris. Materialet kommer att distribueras till samtliga kommunbygderåd och vi kommer att bjuda in till en träff för alla medlemsorganisationerna.

Ekonomi. KKBR kommer att söka ersättning för kostnader i samband med politikerhearingen i Fridlevstad hos Hela Sverige Blekinge.

Nästa styrelsemöte är den 6 december 2022.Har ni några synpunkter som behöver lyftas fram eller någon fråga ni behöver veta mer om så tar vi gärna emot synpunkter och önskemål på epost svenssonml@gmail.com