Hela Sverige
Nyheter9 december, 2021

Nyhetsbrev – December 2021

December 2021

Årets lokala utvecklingsgrupp i Dalarna 2021

Vikarbyns Byaförening är årets lokala utvecklingsgrupp.

På höstmötet har Vikarbyns Byaförening utsetts till  årets lokala utvecklingsgrupp i Dalarna.
Representanter från byaföreningen tog emot blommor, diplom och 5000 kr vid Hela Sverige ska leva Dalarnas höstmöte.

Vinnarna nationellt:
ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP, ÅRETS KOMMUN SAMT ÅRETS LANDSBYGDSUTVECKLARE I SVERIGE 2021

 

Ny hemsida Hela Sverige Dalarna

Välkommen att ta del av mera information och följa vår verksamhet!
På vår hemsida kan du bl a läsa om och följa vår verksamhet samt se hur din
lokala utvecklingsgrupp blir medlem om ni inte redan är det.

Klicka på länken så kommer du direkt till vår nuvarande hemsida
https://helasverige.se/dalarna

Vi återkommer med mera information under nästa år.

 

Vi uppdaterar vårt medlemsregister

Hela Sverige ska levas medlemsregister har funnits i flera decennier och nu förbereds för ett systembyte. Det innebär att de gamla uppgifterna kommer att importeras till det nya systemet. Vi hoppas att det nya systemet ska göra att vi dels lättare når ut till rätt personer, dels att våra medlemmar lättare kan underhålla sina kontaktuppgifter samt addera flera kontaktpersoner enligt önskemål. Systembytet innebär att Bygdebanken, med fördjupade uppgifter om alla medlemsgrupper, försvinner.
När övergången till det nya registret är genomförd kommer vi att göra ett e-postutskick för att säkerställa att vi dels har rätt uppgifter, dels att kontaktpersoner godkänner Dataskyddspolicyn.

Vill ni veta mera: kontakta Ulf Martini i styrelsen.