Hela Sverige
Nyheter14 december, 2022

Medlemsblad nr 3-4

Nu är medlemsblad nr 3-4 klart. Där kan du bl. a. läsa om hur ”Andelsjordbruk” fungerar  och vad man gör på ”Symbioscentrum” i Sotenäs.  Vi i styrelsen för länsavdelningen Fyrbodal önskar Er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.
Medlemsblad_3-4_2022