Hela Sverige

LEA – Lokalekonomisk analys.

LEA – Lokalekonomisk analys kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i våra samhällen och hur stor del läcker ut? Analysen är ett verktyg som visar på medvetna val som den lokal befolkningen kan göra för att stärka den lokala ekonomin.

En LEA ger en nulägesbild baserad på statistiska och inhämtade fakta tillsammans med lokal kännedom.

Underlaget som används vid framtagande av LEA via Förädlingsmackapären är Grön Metodbox som finns att hämta hem via www.friametoder.se .

Grön Metodbox: Den ursprungliga lokalekonomiska analysen har anpassats till en metod för utvecklingen av det hållbara samhället. Detta genom att tillföra kartläggning och analys av naturresurser samt integrera generella energi- och klimatfrågor. Den lokalekonomiska analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

 

 

RESULTAT LUP och LEA

LUP OCH LEA VIA FMP »

TILLBAKA TILL

METODEN FMP »
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION