Hela Sverige

Uppföljning.

Uppföljning

X-ing Gävleborg finns med och bevakar arbetet i bygderna och stimulerar till fortsatt arbete med framtagna utvecklingsområden/handlingsplaner. X-ing står för omvärldsspaning och kommunikation åt båda hållen – både i, till och från landsbygderna samt i, till och från kommuner, myndigheter och andra organisationer.

 

 

TILLBAKA TILL

METODEN FMP »

HELA SVERIGES RIKSORGANISATION