Hela Sverige

Vindkraften och Energikrisen – konferens

Konferens digitalt och på plats i Missionskyrkan i Ockelbo 26 november 09:00 – 16:00

Alla parter oavsett ställningstagande med intresse inom energi och vindbruksfrågor välkomnas till denna digitala och fysiska konferens i Ockelbo lördag 26:e november.

Projektet ”I Med och Motvind” bjuder in er att bidra med era fakta, frågor och åsikter till detta forum för samtal om landsbygdernas situation och motstående intressen.
Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är obligatorisk!

Uppdatering! Hela konferensprogrammet filmades. Om du vill se hela eller delar av konferensen, kan du klicka här (materialet kommer att flyttas inom kort, då kommer länken att uppdateras, men om du utgår härifrån så kommer du rätt). Du behöver registrera dig på Coeos website för att nå materialet, men du förbinder dig inte till något genom registreringen.

Programmet planeras pågå 09.00 (check in) – 16.00:

Planerat program:

 

Tidpunkt Titel Innehåll Föreläsare Organisation förening
9.30- 9.40 Konferensens öppnande Välkommen, presentation av innehåll och praktisk information Moderator Olle Persson Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg
9.40-10.00 Vad tycker bygderna och varför blir det konflikt? Erfarenheter från projektet. Presentation av  ny enkät till länets medlemsföreningar Dialog mellan moderator och Jenny Breslin Projektet I Med och Motvind
10.00-10.15 Vad behövs för hållbara dialoger här idag? Hur samtalar vi med varandra? Hur värderas fakta vs. åsikter? Hur hänvisar vi till källor? Införande av digital “parkeringsplats” för frågor under dagen. Moderator och Jenny Breslin samt deltagarnas bidrag Projektet I Med och Motvind
10.15-10.35 Läget i länet Uppdrag energiomställning. Aktuellt läge i vindkraft och energiförbrukning i länet. Christoffer Carstens Enhetschef avd för hållbar utveckling Länsstyrelsen Gävleborg
Fika 20min
11.00-12.00 Bygderna berättar Moderatorledd soffdialog med representanter från bygder med olika erfarenheter av vindkraft Irene Frank, Tönsen. Göran Hammarström, Ramsjö. Vindkraftsaktuella bygder i länet
Lunch 1h
13.00-13.20 Naturpåverkan från vindkraft Hur naturen påverkas och vilka erfarenheter kring process och överklaganden som finns. Tony Persson, styrelseledamot. Naturskyddsföreningen Ljusdal/ Gävleborg
13.25-13.45 Ansökningsprocessen med bygdeögon Erfarenheter från Dalarna i arbetet med samråd och tidiga processer. Fungerar ansökningsprocesserna som tänkt? Marc Meijer och Lisa Fröbel, Ordförande Hela Sverige ska leva Dalarna
13.50-14.10 Forskningsläget kring buller och ljud Ljudpåverkan är en stor faktor. Kunskapsläget kring buller, vad är det som hörs när det låter? Avstånd. Mikael Ögren, Bullerforskare Göteborgs Universitet Samhällsmedicin och folkhälsa
14.15-14.35 Återbäringsfrågan Hur ser Hela Sverige på återbäring och vad innebär Incitamentsutredningen? Terese Bengard Verksamhetschef Hela Sverige ska leva Riks
Fika 20min
14.55-15.15 Erfarenheter från etableringar Lokala arbetstillfällen. Blir det några och vad kan gå rätt/fel? Christer Andersson Senior advisor Vindkraftcentrum
15.20-15.50 Energipanel för framtiden Energifrågan i stort- vad kommer hända framåt i länet och i landet? Christer Andersson, Magnus Strömberg, Jenny Vindkraftcentrum, Hela Sverige ska leva
15.50-16.00 Avslut och framåtblick Moderator och Jenny Breslin Hela Sverige ska leva Gävleborg

Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är obligatorisk (gäller även digitalt deltagande)!
Hybridkonferensens teknik levereras av det erfarna Umeåföretaget Coeo. Länk finns här!

 

Sista anmälningsdag är 16 november!

Inför konferensen vill vi gärna höra era inställningar till byggda såväl som planerade vindkraftsparker (och även rent generellt). Fyll i enkäten (det tar bara ca 2 -3 minuter) senast 22 november.

 

Save the Date flyer som skickats ut tidigare