Hela Sverige

SARURE – Save Rural Retail

När den sista lokala butiken stängs i ett landsbygdsområde, dör området. SARURE vill hitta möjliga lösningar för att få landsbygdsbutiker att överleva. Söderhamns kommun, som enda part i Sverige, deltar i ett internationellt projekt för att hitta lösningar till att bevara servicen på landsbygden – SARURE.

Projektägare i Sverige är Söderhamns kommun

Lokala butiker på landsbygden förser närområdet med nödvändiga varor och tjänster och är en viktig mötesplats. Det bidrar till livskvalité, service och är en social knytpunkt i området för lokalbefolkningen. Det bidrar till att fler väljer att bo kvar på landsbygden och att fler väljer att flytta dit. Det är nödvändigt för att andra aktiviteter ska kunna utvecklas och utökas. Små och mellanstora företag av den här typen spelar en mycket stor roll för att skapa arbetstillfällen utanför stadskärnan. Det är en nödvändig basservice på landsbygden, små byar behöver sin butik, men utmaningen är att butiken behöver ett visst antal kunder för att kunna överleva.

Deltagare

  • Chamber of Commerce, Industry and Services of Teruel, Spanien – Projektledning
  • Regional Government of Aragon, Spanien
  • Region of Western Macedonia, Grekland
  • Municipal District Burgenlandkreis, Tyskland
  • Local Action Group Association “South Warmia”, Polen
  • Regional Council of South Karelia, Finland
  • Söderhamns kommun, Sverige

Under 2020 och början på 2021 har projektet, så som allt annat i vår värld, blivit väldigt påverkat av Coronapandemin. Planerade studiebesök i partnerländerna har fått ställas in och utföras online vilket har medfört utmaningar. Mycket av arbetet baseras på erfarenhetsutbytet mellan partnerländerna och har nu fått utföras online.

Av alla de goda exemplen som framkommit under projektet ska det nu under våren tryckas en handbok. Projektet pågår fram till november 2022 och fram till projektets slut kommer vi jobba med utvecklingen av Service Punkter i Söderhamns kommun samt inrätta en ny Serviceplan.

Länsbygderådet X-ing Gävleborg deltar i en samverkansgrupp för projektet i Söderhamns kommun.

210526: Projektet har nu passerat halvtid och en HANDBOK FÖR GODA EXEMPEL är framtagen. Här finns 31 goda exempel på hur man i sju olika länder tagit vara på och utvecklat kompletterande tjänster och digitala initiativ för att stötta vad vi i Sverige kallar ”lanthandel”.

SARURE finansieras av EU-programmet Interreg Europe, European Regional Development Fund med en budget på 1,6 miljoner €. Projektet löper från 1 juni 2018 till 30 november 2022.

KONTAKT:
Bitti Alvin Lehmann – projektledare Söderhamns kommun
+46 70 465 48 87
e-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

www.soderhamn.se

www.interregeurope.eu/sarure/