Hela Sverige

Om projektet I Med och Motvind.

Vi tror att om lokalbefolkningen, projektörerna och politikerna får bättre​​..

Kunskap ​Verktyg ​Förståelse ​Mötesplatser​​

..så ökar upplevelsen av delaktighet ​och besluten blir bättre.

Projektet har ett antal satta mål för perioden september 2020- december 2022:

  •  Omvärldsspaning och sållning av faktakällor. Identifiera vilken information bygderna  (och övriga parter) är intresserade av och i behov av, söka svar hos olika parter och kunskapskällor och presentera i pedagogisk form.​
  •  Kartlägga och kontakta befintliga parkbygder. Lyssna, stötta och föra vidare bygdernas upplevelser av de vindetableringar de varit med om.
  •  Ta fram en metod för parkbygderna. Ta reda på vad och hur ett stöd och en metodik kan utformas genom att arbeta nära bygder och innevånare.
  •  Kartlägga och kontakta parkbygder i ansökansfas. Erbjuda praktiskt stöd enligt erfarenhet och metodik under hela processen från samråd till beslut.
  •  Kommunledningsdialoger. Erbjuda dialog och erfarenhetsutbyte till kommunernas beslutsfattare och tjänstepersoner.
  •  Nätverkskonferenser inom länet. Skapa en plats där ”alla möter alla” och på lika villkor kan samtala om vind och energi.
  •  Kontakta Arbetsförmedlingarna och studie och yrkesvägledare. Uppmuntra till fler lokala/regionala arbetstillfällen inom energisektorn. 
  •  Sprida digital affärsplattform lokalt/regionalt. För bättre möjligheter för lokala entreprenörer att få uppdrag och arbete i de projekt som byggs och blir av.
  •  Arbeta för kortare processtider. Alla vinner på att de olika vindetableringarnas vara eller inte vara kommer tidigt och tydligt.
  •  Spridning av arbetet. Via hemsida, videoblogg, medlemstidning med mera kan intresset och kunskapen om projektet och hela energi och plats-frågan spridas till fler.

Energimyndighetens utlysning som finansierar projektet heter ”Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå” och finns att läsa om på Energimyndigheten.se tillsammans med övriga projekt.

HELA SVERIGES RIKSORGANISATION