Hela Sverige

Till dig som är berörd av vindkraft.

-“Det pratas om vindkraft här i närheten- vad händer nu?”

Den frågan ställer sig fler och fler boende, fritidshusägare, markägare och föreningsstyrelser runtom i Gävleborgs län, när frågan om vindkraftsparketablering poppar upp i närområdet.

Vi föreslår att ni tar kontakt med projektledaren Jenny Breslin för ett enskilt samtal, ett fysiskt eller digitalt möte med vägledning i att börja engagera sig i vindkraftfrågan. Allt skräddarsys utifrån behov men vi föreslår ett stormöte med allmän baskunskap om vindkraft med tydliga källor, hur en ansökningsprocess går till, vad ett Samråd är och vilka roller bygden, bolaget, kommunen och länsstyrelsen har.

Projektet I Med och Motvind tar aldrig ställning för eller emot någon park eller vindkraften i sig utan lämnar avgörandet helt åt individerna och bygden själva. Vi tror dock att liksom varje bygd är varje etableringsförslag unikt, och bör ses utifrån unika förutsättningar. Det kan gälla särskild natur, särskild föreningsstruktur, särskilda satsningar och behov i bygden och inte minst är upplägget som projektören presenterar unikt utformat och måste ses utifrån platsen och människorna. Därför har vi varken rollen, makten eller kunskapen att ta ställning, utan arbetar för att lyfta fram dessa förutsättningar på bästa och tydligast sätt.

Nu söker vi alltså er som har en vindkraftspark som granne eller där det ansökts om att bygga en- hör av er! 

BOKA TID MED IMM

Vi kommer till er!!

PRATA VINDKRAFT I LUGN OCH RO »

pixabay.com 1015308

Externa länkar till vindkraft

EXTERNA LÄNKAR »
LÄR DIG MER OM VINDKRAFT

UPPSALA UNIVERSITET

VINDKRAFTKURS.SE »
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION