Hela Sverige

Viktiga dokument

INTEGRITETSPOLICY

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda din data.

I Hela Sverige ska levas integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du använder en app, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller använder/besöker en webbplats som administreras av Hela Sverige ska leva. Hela Sverige ska leva är personuppgiftsansvarig i enlighet med nedanstående villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Läs mer här  helasverige.se/om-oss/integritetspolicy/

Värdegrund X-ing Gävleborg

Värdegrunden för länsbygderådet X-ing Gävleborg inom Hela Sverige ska leva utgår från demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet, ref. verksamhetsberättelsen 2019. Den följer helt riksförbundet Hela Sverige ska levas värdegrund så som den är uttryckt i strategi och verksamhetsplan, se länk – Värdegrund X-ing Gävleborg.

Vaerdegrund_Hela_Sverige_ska_leva_Xing_Gaevleborg

Stadgar Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg

Stadgar_X-ing_Gaevleborg
Antagna av höstmöte 2020 och årsmöte 2021 efter revidering av tidigare stadgar.

Mötesprotokoll

Här finns info om årsmöten, höstmöten och föreningsmöten med dess protokoll.

 

Önskas andra dokument kontakta oss via e-post till gavleborg[at]helasverige[dot]se