Hela Sverige

Valåret2022 – Söderhamn

Livlig välbesökt debatt om landsbygdsfrågor i Föreningarnas Hus 25 augusti

Svar från Söderhamn

Svar har inkommit från 3 partier nämligen: Moderaterna, Centerpartiet och SOS (Ställ om Sverige Söderhamnsinitiativet)

Klicka på det frågeområde som du vill veta hur partierna har svarat.

 1. Boende/byggande
 2. Transport / Infrastruktur / Bredband
 3. Service
  3b. Skolan
 4. Energi (Bränsle/El)
 5. Trygghet
 6. De lokala gruppernas kontakt med kommunen
 7. Hållbar utveckling
 8. Skogen
 9. Kultur / Idrott
 10. Den urbana normen