Hela Sverige

Mötesprotokoll

Årsmöte 2022

Årsmötet hölls digitalt onsdag den 4 maj.

Olle Persson, X-ing Gävleborg, satt som mötesordförande.

Protokoll från årsmötet 2022-05-04

Verksamhetsberättelse för 2021

Föreningsmöte 2021

Från och med år 2020 använder X-ing Gävleborg namnet Föreningsmöte på det som tidigare varit Höstmöte.

Föreningsmötet hölls  lördag den 13 november 2021 i Ockelbo

Olle Persson, X-ing Gävleborg, satt som mötesordförande.

211113 Protokoll Foreningsmote

211113 Verksamhetsplan 2022 VERKSAMHETSPLAN_2022

Årsmöte 2021

Årsmötet hölls digitalt söndag den 18 april.

Olle Persson, X-ing Gävleborg, satt som mötesordförande.

Protokoll årsmöte 2021. Protokoll_aarsmoete_2021

Verksamhetsberättelse 2020.Verksamhetsberaettelse_2020

Föreningsmöte 2020

Föreningsmötet hölls digitalt lördag den 24 oktober 2020.

Olle Persson, X-ing Gävleborg, satt som mötesordförande.

201024 Protokoll Föreningsmöte

201024 Verksamhetsplan 2021 VERKSAMHETSPLAN_2021

Årsmöte 2020

Årsmötet hölls digitalt söndag den 10 maj 2020.

Mötesordförande var Olle Persson (HSsl X-ing Gävleborg)

Protokoll Årsmöte. Protokoll_aarsmoete_2020

Verksamhetsberättelse 2019. Verksamhetsberaettelse_2019

Höstmöte 2019

Höstmötet hölls på Föreningarnas hus Marmaverken Söderhamn lördag den 16 november 2019.

Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva, satt som mötesordförande.

Minnesanteckningar Höstkonferens 16 november 2019. Minnesanteckningar_Xing_Hoestkonferens

PROTOKOLL Höstmötet 2019. PROTOKOLL_HOESTMOETE_2019_X-ing

Verksamhetsplan 2020. VERKSAMHETSPLAN_2020_Xing_Gaevleborg

Årsmöte 2019

Bygdegården i Svabensverk lördag den 11 maj. Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva, satt som mötesordförande.

Möteshandlingar:

Årsmötesprotokoll 2019. AArsmoetesprotokoll_X-ing_Gaevleborg_11_maj_2019

Verksamhetsberättelse 2018. Verksamhetsberaettelse_2018_Laensbygderaadet_X-ing_Gaevleborg

Höstmöte 2018

Via Bygdegård Rogsta Hudiksvall 9 november.

Möteshandlingar:

Protokoll Höstmöte. Protokoll_Hoestmoete_2018

Verksamhetsplan 2019. Verksamhetsplan_2019_Laensbygderaadet_X-ing_Gaevleborg