Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Vår verksamhet

Vår uppgift är att stötta och samordna den lokala utvecklingen i området inom de 12 kommunerna: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Utvecklingsgrupper är ett samlande namn på byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper som arbetar med en bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd.

Länsavdelningen är en ideell förening som fungerar som en länk mellan centrala, regionala, kommunala och lokala aktörer för lokal utveckling. Länsbygderådet är politiskt, religiöst obundet och stöds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Samarbete i Västra Götaland

Tillsammans med de ytterligare tre andra länsavdelningarna i vår region – Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal – arbetar vi under namnet Hela Sverige ska leva Västra Götaland. Vi har därmed en möjlighet att tydliggöra vår roll i samarbete med bland annat myndigheter och organisationer inom vårt område.

Hur arbetar vi?

 • Utvecklingsgrupperna väljer årligen ledamöter till Länsavdelningens styrelse som består av en representant från varje kommun.

Länsavdelningens uppgifter är att:

 • Stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet inom Göteborgsregionen
 • Verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan lokala utvecklingsgrupper
 • Fungera som språkrör för utvecklingsgrupperna
 • Bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer

Exempel på insatser och uppgifter

 • Informationsbrev med tips och nyheter
 • Hjälp till lokala utvecklingsgrupper när problem uppstår
 • Bevaka att EU-medel och andra stöd kommer grupperna till godo
 • Aktiviteter för att tillvarata landsbygdens intressen inom Västra Götaland
 • Ordna utbildningar och studieresor efter önskemål
 • Paneldebatter och debattartiklar
 • Vara språkrör för utvecklingsgrupperna i olika sammanhang

Hela Sveriges Riksorganisation