Hela Sverige
Nyheter14 oktober, 2020

HELA SVERIGE SKA LEVA GOTLAND – MÖTTE DEN 13/10 GOTLANDS LANDSHÖVDING

Under den 13 Oktober hade Hssl Gotland möte med Gotlands landshövding, Anders Flanking.

Under mötets gång togs 3 viktiga frågor som innefattade skötseln av enskilda vägar, boende situationen på landsbyggden och kollektivtrafiken.