Hela Sverige

Våra utmärkelser.

Hishults Byalag blir 2020 för Årets Utvecklingsgrupp 2019.

Hishults Byalag är ett bra exempel på hur man lyckats engagera boende i samhället i ett gemensamt arbete. Med samlade krafter har man åstadkommit en produktiv och aktiv förening.

Hishult – ett samhälle i södra Hallands Skogsland – beläget i gränstrakterna av södra Småland och norra Skåne. Byalaget i Hishult fick för några år sedan ett arv som möjliggjorde inköpet av ett hus. Huset renoverades upp med hjälp av lokala hantverkare både pensionerade och yrkesverksamma. På detta sätt lyckades Byalaget iordningställa en bra och ändamålsenlig samlingslokal och två lägenheter, som kan hyras ut. Här har byalaget många aktiviteter och även möjlighet för andra sammankomster i byn.

 

 

Kvibille fick priset som Årets utvecklingsgrupp för 2018 och priset delades ut på årsmötet för Hela Sverige ska leva Halland mars 2019.
Foto: Sara Ljungström

KVIBILLE ALLFÖRENING
2018 års utvecklingsgrupp i Halland:

Motivering:

Sedan många år tillbaka har föreningen arbetat för den lilla orten Kvibilles utveckling. De ser och tar tillvara mängder av möjligheter i området. De stöttar dessutom enträget andra föreningar som är verksamma i området.

De senaste projekten har varit att utveckla besöksnäringen i Kvibille, med restaurering av den gamla fängelsehålan och att bygga upp en historisk vandring.

Genom samarbete med Kvibille Gästgivaregård och Kvibille Mejeri, har de startat ”ostboden” i anslutning till Gästgivaregården. Genom detta har en ny turistattraktion skapats.

De har flyttat biblioteket på orten, till nyrenoverade och bättre lokaler. Biblioteket drivs helt ideellt av ortsbor.

Deras verksamhet har framåtanda och ”go”, allt för Kvibilles bästa.

 

Läs mer om x här »

Årets utvecklingsgrupp Hela Sverige Halland

Årets utvecklingsgrupp blev inte utsedd varken för 2020 eller 2021 på grund av pandemin.

2019 – Hishults byalag

2018 – Kvibille Allförening

2017 – Krogsereds IK

2016 – Oskarströms samhällsförening