Hela Sverige

Region Syd

Har bildats för att utveckla samarbetet i organisationen i södra Sverige. Vi träffas cirka fyra gånger per år i möten huvudsakligen per telefon eller över Teams. Därutöver försöker vi alltid träffas fysiskt på årsmötet. Något år har vi även haft en fysisk verksamhets- och utvecklingsträff. Medlemmarna i Region Syd har varierat lite men består nu av de sju regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Sjuhärad

StadgarStadgar för Region syd 2021-06-09. (2)

Årsmötesprotokoll – Årsmöte 2021-06-09 protokoll

VerksamhetsplanRegion Syds verksamhetsplan 2021

 

Länsbygderåden i Region Syd och dess styrelse. 2021

Skåne           Tommy Nilsson
Blekinge       Anders Olsson, Olof Nyström
Halland        Göran Nilsson, Susanne Källén
Sjuhärad      Tina Yngvesson v. sekreterare, Stefan Hjertén.
Jönköping    Siv Linden, Kjell-Egon Strandh sekreterare.
Kronoberg   Gunnar Petersson,  Isabel Ternemo
Kalmar        Weronica Stålered, ordförande.  Eddie Forsman