Hela Sverige
Nyheter24 mars, 2022

Årsmöte 2/4-22 Digitalt har du anmält din förening?

Digitalt ÅRSMÖTE 2 April
 Inbjudan till våra Medlemsföreningar
                                  
Tid                Lördag 2 april 2022
Klockan       10.00-12.00
Plats            Digitalt via Teams

Mötesordförande
Magnus Strömberg, Ledamot i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Motioner ska vara oss tillhanda senast den 15/3-22 till vår e-post
kronoberg@helasverige.se

VÄLKOMNA ÖNSKAR HELA SVERIGE SKA LEVA, KRONOBERGS STYRELSE 2021

Anmälan om ert deltagande görs till samma e-post, senast den 24/3-22
Vänligen uppge följande uppgifter;
Föreningens namn, er representants namn & e-postadress vid anmälan!

Vi skickar ut handlingar & möteslänk den 25/3 via e-post till er som anmält sig.

Gilla/Följ oss på
Facebook & Instagram @helasverigekronoberg