Hela Sverige
Nyheter9 november, 2021

NYHETSBREV NR 2 2020

”Ingenting är längre som förut – Alla gamla sanningar är slut”

Så lät det i visan för länge sedan och visst kan vi konstatera att så känns det nu vid ett annorlunda årsskifte. För ett år sedan visste vi inte vad Corona-viruset skulle bära med sig men nu har vi upplevt dess verkningar i Hela Sverige ska leva, i Sverige och i en hel värld. Som för många andra organisationer och föreningar har vi fått ställa in och ställa om. Inom Göteborgsregionen har vi dock kunnat genomföra våra styrelsemöten och deltagit i riksorganisationens möten tack vare digitala mötesformer men mycket går vi ju miste om när vi inte kan träffas fysiskt. Vårt årsmöte som skulle ha ägt rum i Lilla Edets kommun där också priset till ”årets utvecklingsgrupp” Åsbräcka Bygdegård skulle ha delats ut, fick ske ”per capsulam”.

Axplock från året som gått: Några av våra styrelsemedlemmar har arbetat med våra två profilfrågor ”Lokalt inflytande” och ”Hållbara matsystem”.  Mycket av vårt arbete i styrelsen har koncentrerats på remissvar till bland annat kommunutredningen, Riksorganisationens ”Strategi 2020-2025” och ”Regional Utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030”. Vi ser nu framåt mot 2021 års arbete inom HSSL Göteborgsregionen även om pandemin fortfarande är en verklighet. Vår verksamhetsplan skall realiseras, ett mycket viktigt arbete.

Läs mer i vårt senaste Nyhetsbrev.

Från styrelsen önskar vi en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Bert Olsson, ordförande i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen