Hela Sverige
Film12 juli, 2016

Almedalen 2016 – För ett land i balans: Lokal utveckling i hela Sverige

Panelsamtal under almedalsveckan i Ideella Trädgården med Åse Classon, ordförande för Hela Sverige ska leva, Kjell Hansen, docent i landsbygdsutveckling från Sveriges Lantbruksuniversitet samt Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket.

Ideellt, lokalt utvecklingsarbete har byggt stora delar av landet och utan det skulle Sverige stanna. Hur ser samhällskontraktet mellan det ideella, offentliga och näringsliv ut? Hur kan integration av nyanlända stärka den lokala utvecklingen? Riksorganisationen Hela Sverige ska leva vrider och vänder på några av de viktigaste frågorna för landsbygdens utveckling. Vi ställer balansen mellan landsbygd och stad i blixtbelysning för att se hur det står till med fördelning av resurser, med vilka normer som styr och med möjligheterna för framtiden. I denna seminarieserie tar vi tempen på de viktigaste frågorna för landsbygdens utveckling: Hur jämlikt fördelad är den digitala infrastrukturen? Hur viktig är kulturen för landsbygden? Vad är likvärdig service i stad och landsbygd? Vad finns det för källor till finansiering? Och hur kan integration av nyanlända stärka den lokala utvecklingen? Både politiska representanter, experter och gräsrötter kommer att ge sin syn på dessa frågor och ni kommer få ett brett perspektiv på en av dagens hetaste samhällsfrågor: landsbygdens roll i ett helt och dynamiskt Sverige.

#Lokal utveckling