Hela Sverige
Artikel19 april, 2021
Betänkandet

En gemensam angelägenhet.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Betänkandet ”En gemensam angelägenhet” (SOU 2020:48)

#Remissvar