Hela Sverige
Artikel11 mars, 2012

Ett friskt modernt samhälle behöver en levande landsbygd!

 

Landsbygdsskolor avvecklas, service försvinner och mackar stängs igen. Bilden av den
Svenska landsbygden som avlövas beskrivs ofta i media. Men det finns en annan, mer
positiv bild. För samtidigt vill allt fler äta närodlad mat, använda förnybar energi och det är
många som drömmer om ett landsbygdsboende. Landsbygden som resurs blir i framtiden i
själva verket allt viktigare för såväl landsbygds- som stadsbor. Debatt_levande_landsbygd

#Lokal utveckling