Hela Sverige
Artikel30 augusti, 2008

Förslag till nya föreskrifter om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Förslag till nya föreskrifter om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk enligt kap.1§ förordning (2007481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

#Remissvar