Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2017

Handbok i LEA med grönt perspektiv.

 

Lokalekonomisk analys har under många år använts av lokala grupper som vill synliggöra vad den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Här är den senaste versionen av handboken som talar om hur ni går tillväga, omarbetad och framtagen inom projektet ”Stadslandet Göteborg”.

Nytt är en grön checklista för att värdera frågorna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ytterligare en nyhet är en noggrannare inventering av de lokala resurserna – allt från lokaler till specialkunskaper hos invånarna. År 2017. 31 sidor

#Lokal ekonomi#Tips & Guider