Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2013

Handbook of Local Financing.

 

A translation from Swedish of our popular Handbok i lokal finansiering, from 2013, adapted for the international reader. 20 pages.

Engelsk översättning av vår första utgåva av Handbok i lokal finansiering från 2013, och anpassad för en internationell publik. 20 sidor.

#Finansiering#Internationellt