Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2016

Handbook of tools and techniques.

 

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Här är handboken med tekniker och metoder som är ett resultat av projektet. Motkraft var ett internationellt projekt och boken är på engelska. 43 sidor.

#Internationellt#Unga på landsbygden