Hela Sverige
Artikel9 januari, 2012

Hela Sverige ska levas engagemang för lokal service.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska levas engagemang för lokal service

#Lokal service#Remissvar