Hela Sverige
Artikel15 augusti, 2008

Lättare att samverka – förslag om förändringar i samtjänstlagen.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Lättare att samverka – förslag om förändringar i samtjänstlagen (SOU 2008:34)

#Remissvar