Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2011

Lokala hållbara servicelösningar.

 

Här presenteras vårt projekt Lokala hållbara servicelösningar som genomfördes juni 2010 till september 2011. Modellen innebar att man sammanförde olika intressenter, exempelvis lanthandel, föreningar och invånare, för att ta ett samlat grepp om servicefrågorna. Femton orter, geografiskt spridda över Sverige, deltog och skapade lösningar utifrån lokala förutsättningar. 8 sidor.

#Lokal service