Hela Sverige
Artikel24 januari, 2022
Remiss

Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag.

 

Remissen ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag”, SOU 2021:60

#Remissvar