Hela Sverige
Artikel25 oktober, 2022

Så jobbar TYNDERÖ FÖRENINGSRÅD, ÅRETS GRUPP 2021.

 

I Tynderö, som ligger längst ut vid havsbandet i Timrå kommun i Västernorrland, har man förstått vikten av att samarbeta mellan föreningarna. Tynderö Föreningsråd har fem föreningar som medlemmar vilka träffas regelbundet för att koordinera aktiviteter och lägga upp planer för gemensamma satsningar.

Föreningarna delar på en del maskiner och utrustningar och varje förening tar ansvar för att helheten fungerar. Samarbete, engagemang och ansvar har medfört att föreningarna har bygdens förtroende. Insatserna har resulterat i en bred uppslutning av privatpersoner, lokala företag och en positiv kommun som även bistått med medel.

– Det känns jätteroligt och stimulerande att vi får den här utmärkelsen för att vi hittat bra sätt att samverka mellan föreningarna i bygden och bygger broar i stället för murar, säger Elvy Berg, ordförande för Åstö museinämnd, som ingår i Tynderö föreningsråd.

Anders Lagerqvist, ordförande för Tynderö Bygdegårdsförening som är en annan medlem i föreningsrådet, berättar att det var inköpet av en gräsklippare som blev startskottet för det goda samarbetsklimatet som nu råder mellan föreningarna i Tynderö.

– Vår förening skulle investera i en ny gräsklippare och då insåg vi att det skulle vara smart att dela på en sådan med hembygdsföreningen. Det blev en symbolhandling som satte i gång hela den här processen, säger han.

Gräsklipparen står nu i ett garage som alla föreningarna har tillgång till och där man delar på kostnaden för servicen.

Ett föreningsråd bildades där även Skeppshamns kapellag och fiskareföreningen Färja ingår. Detta föreningsråd träffas fyra gånger per år för att diskutera kring satsningar och aktiviteter i bygden.

– På så sätt håller vi också koll på alla aktiviteter som planeras så att vi inte konkurrerar om besökarna som ofta utgörs av samma personer. Vi kan på så sätt också sprida ut aktiviteterna över hela året, berättar Anders.

– Förutom gräsklipparen delar föreningarna även på en bra högtalaranläggning och en hjärtstartare, inflikar Elvy Berg.

Hon konstaterar att detta sätt att arbeta varit viktigt för att bryta upp revirtänkande mellan föreningarna och byarna.

– Vi har en mycket avslappnad och öppen attityd gentemot varandra och samarbetet fungerar jättebra, berättar Elvy.

Att samarbetet ger konkreta resultat visar sig i att mycket mer händer i bygden efter startandet av föreningsrådet. Anders och Elvy radar upp mängder av saker som hänt de senaste åren i de fem föreningarnas regi. Det handlar om allt från renoveringar av föreningarnas byggnader till skapande av en gästhamn och etablering av sommarrestaurang, ställplatser och gästhus för uthyrning. Man har även digitaliserat gamla dokument, hållit kurser i brödbakning och genomfört ett framgångsrikt fiberprojekt.

– Dessutom har vi en mängd arrangemang som lockar tusentals människor till bygden och ger oss pengar i kassan, säger Anders.

”Tynderö ett sätt att njuta av livet” är bygdens motto som genomsyrar arbetet såväl för att bevara som utveckla Tynderö till nytta för såväl boende som besökare.

– Ett ökat intresse för bosättning i området och stigande fastighetspriser visar att vi är på rätt väg, avslutar Anders Lagerqvist.

 

#Årets lokala utvecklingsgrupp#Lokal utveckling