Hela Sverige
Film10 februari, 2014

Små skolors framtid – ett klassrum utan gränser

Hur kan digitaliseringen och virtuella klassrum höja kvalitén i skolan och gör det roligare både för elever och lärare?

I vårt projekt ”Små skolor utveckling” insåg vi tidigt att Sveriges skolor har ett allvarligt strukturproblem vad gäller lagstiftning om distansundervisning. Detta till trots finns redan flippade klassrum, digitala bibliotek och fjärrundervisning. Allt det pågår redan i större och mindre skala. I projektet har 13 små skolor tillsammans med Hela Sverige ska leva jobbat med att utveckla verktyg för att möjliggöra hög kvalitet i små skolor med hjälp digitalisering och virtuella klassrum.

I samband med seminariet släpps boken ”En skola i tiden”, skriven av Lotta Gröning och Marie-Louise von Bergmann Winberg. Boken är ett resultat av vårt projekt
”Små skolor i utveckling”. Vi vill med boken visa på möjligheter och vägar för skolans utveckling. Inte minst vill vi peka på vilka möjligheter det finns för små skolor att fungera trots ett vikande elevunderlag.

Medverkande:
Elin Wihlborg, professor i Statsvetenskap
Lotta Gröning, fri debattör
Cecilia Andersson, projektledare/Små skolor, Hela Sverige ska leva

#Digitalisering#Skolor