Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Snackverkstaden (Conversation Café).

Caféerna kan användas både för att öka social sammanhållning i en grupp, som en övning i att öppna sig för främmande människor, som en chans att ventilera tankar eller för att behandla särskilda frågor. De kan hållas på offentliga platser, som caféer, eller som en del av en konferens eller möte. Metoden vinner på regelbunden upprepning på samma fysiska plats eller i samma sammanhang.

Samtalen i en snackverkstad följer en särskild struktur och vid varje bord finns en värd som har till uppgift att uppmärksamma och säkerställa kvalitén på samtalet. Utöver detta har värden samma funktion som resterande deltagare – att bidra till samtalet. Samtalet struktureras i fyra rundor: Under runda ett ska samtliga deltagare presentera sig och ägna en till två minuter åt det bestämda ämnet. Under runda två får deltagarna möjlighet att under ett par minuter reflektera djupare över ämnet. Den tredje rundan är ingen runda utan utgörs av en öppen dialog kring ämnet. I den fjärde och sista rundan får varje deltagare chansen att yttra en sista kommentar. Det är viktigt att deltagarna, under hela samtalet, lyssnar, vågar prata och är öppna för de som är där och det som sägs. Under en snackverkstad får inga arbetsgrupper formas och ingen får marknadsföra organisationer, events, personer eller agendor. Här ska samtalet och inte handling stå i fokus.

När
För ökad förståelse och för att komma ifrån roller som presentatör och åskådare. Metoden skapar öppna och intensiva samtal, både mellan människor som inte tidigare träffats och för redan bekanta i till exempel en utvecklingsgrupp.

Hur lång tid
1 till 1,5 timme. Vid behov kan samtalen göras kortare.

Resultat
Ett öppet och engagerat samtal om ett givet ämne där alla deltagare får göra sin röst hörd.

För hur många
Tre till åtta deltagare per bord, inklusive värd. Antalet bord begränsas endast av lokalen.

Referens
Holman, Peggy, Devane, Tom & Cady, Steven (red.) (2007). The change handbook: the definitive resource on today’s best methods for engaging whole systems. 2. ed. rev. and

#Fria metoder