Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Studiecirkel.

Lokalt utvecklingsarbete passar ofta bra att göra i form av en studiecirkel. Alla studieförbund kan hjälpa er med detta, ni väljer själva vilket studieförbund ni vill samarbeta med.

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en mindre grupp människor som tillsammans studerar ett ämne, eller fördjupar sig i ett gemensamt intresse. Cirkeln är en rolig och effektiv studieform, där gruppen tillsammans med cirkelledaren planerar studierna. Tillsammans väljer man studiematerial, vad man ska fördjupa sig i och vad man ska göra mellan sammankomsterna.

Förutsättningar som gäller är att det skall vara en liten grupp om minst tre personer, inklusive ledare. En cirkel pågår under minst tre sammankomster, dock minst nio studietimmar. Gruppen skall ha ett mål med sina studier och avsluta sin cirkel med en enkel utvärdering, över vad man uppnått med sin verksamhet.

Hur går det till?
Ofta pågår studiecirkeln några månader, men den kan vara både kortare och längre. Man brukar träffas en gång i veckan, dag- eller kvällstid, men det är även möjligt att träffas oftare eller mer sällan. Vad som skall göras mellan träffarna beslutar gruppen gemensamt. Var och ens bidrag för cirkeln framåt.

Hur startar jag en studiecirkel?
Du tar kontakt med ett av de nio studieförbund som finns så hjälper de dig att komma i gång. Vilket studieförbund du väljer kan bero på vilka rörelser som står bakom förbundet eller vilket förbund som är bäst på just det ni valt att jobba med.

Läs mer på Folkbildningsförbundets sida: www.studieforbunden.se