Hela Sverige
Nyheter28 mars, 2023

Digitala möten

Nätverksmöte 2023-03-27

I projektet Samverkan för utveckling i Norrbotten så har vi många digital möten av olika anledningar.

  • Långa avstånd för medverkande bygder.
  • Tar tid med fysiskamöten, de flesta arbetar på dagarna.
  • Man börjar vara bekväm med tekniken.

Säker finns det fler anledningar men i detta projekt blir avstånden allt för långa för att resa långt för ett möte. Det som är lätt är att man kan vara med bara du har uppkoppling.

Vid gårdagens möte (bilden) så fanns det representanter från Muodoslompolo, Murjek, Långträsk, Vidsel och Slagnäs med och det har varit svårt att få till om man bara träffas fysiskt. Nu i slutskedet av projektet görs fördjupad undersökning om vad som varit bra, vad som kunde göras bättre, hur vill vi ha det i framtiden. Det som varit mest uppskattat förutom direkt hjälp har varit dessa nätverksmöten och digitala tematiska möten.

Citerar

  • Man får så mycket inspiration av andra som är med.
  • Vi får kontakt med varandra och kan sen själva ta kontakt med den man känner kan sitta på erfarenhet med det vi planerar.
  • Intressanta tematiska träffar, speciellt finansierings träffen för det är en djungel med olika finansiärer som alla har sin vinkling på hur och till vad deras pengar ska användas till.

Det som är så bra är att man kan vara med då det passar just mig och det gör att det hela tiden kommer nya byar/bygder till dessa möten.

Projektet kommer att hinna ha ett till tematiskt möte om Besöksnäring, där vi ska samla några som har gjort stora förändringar i sin by och andra som arbetar med denna näring. Exakt vilka aktörer som ska vara med kommer att presenteras i ett annat inlägg.